Cando atope o noso selo Troofi en calquera web, empresa, local comercial, isto significará:

Que está vostede ante unha Empresa de destrución de documentos que recicla e reutiliza.

Que é unha Empresa de destrución de papel concienciada e que colabora na protección do medio ambiente.

O selo indica que o establecemento ou a empresa cumpre a normativa vixente de xestión de residuos a través da contratación dos servizos e asesoramento Troofi, especializada en Destrución de papel.

Os nosos clientes contribúen á protección do medio ambiente empregando os servizos da nosa Empresa de destrución de papel.

A empresa externaliza en Troofi os servizos de reciclaxe e destrución de papel.

sello


Valid XHTML 1.0 Strict