Normativas e Lexislación

Troofi cumpre coas normativas vixentes

Troofi é unha empresa responsable e por iso cumpre con todas as normativas vixentes.

En todo momento estamos en contacto cos nosos axentes que nos informan dos cambios nas normativas, non so a nivel nacional senón tamén a nivel internacional. Troofi Confidential Data Solution pon a disposición dos seus clientes unha serie de procesos de confidencialidade co que aseguramos tanto a empresas como a particulares que a súa documentación será destruída de xeito seguro, práctica e totalmente confidencial.pdfDecisión 1600-2002 Parlamento Europeo - 22 julio

pdfDirectiva Europea 95-46-CE

pdfLey 10-1998 - 21 de abril

pdfLey Orgnica 15-1999 - 13 de diciembre

pdfReal Decreto 994-99 - 11 de Junio