Expertos en Destrución de discos duros e medios ópticosinfoSolicite información sin compromiso

contáctanos

Á hora de desfacernos de medios ópticos deberemos ter en conta que:

- Os nosos ordenadores, sticks USB, cintas magnéticas, CDs, DVDs e Blu Rays, tarxetas de crédito e de cliente e disquetes almacenan incontables datos confidenciais. -

Pero ¿que pasa con estes medios de almacenamento cando acaba a súa vida útil? Moitos de estes soportes de datos desbótanse sen coidado: bórranse os seus datos con procesos correntes e véndense en mercados ou en ebay. Actuando deste xeito, deixase a porta aberta, de par en par, ao uso indebido dos datos: nun abrir e pechar de ollos poderán recuperarse datos confidenciais como contrasinais e datos de contas bancarias.

En cumprimento da lei Orgánica 15/1999 de "Protección de datos de carácter persoal" que obriga a adoptar as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan os datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Destruccion Discos Duros

Diferenciámonos, ¿Por que?

Empregamos máquinas industriais HSM, homologadas especialmente para a destrución confidencial.

Todos os nosos traballadores dispoñen de contratos de confidencialidade.

Empregamos os últimos adiantos tecnolóxicos ( identificación telemática operarios, camións con GPS e sensor de portas).

Coa súa documentación non se arrisque, traballe con expertos en destrución Confidencial.

pdfDosier medios Ópticos