Servizo PuntualinfoSolicite información sin compromiso

contáctanos

Servizo de recollida e destrución solicitada polo cliente nun momento determinado para eliminar excesos de documentación. O servizo inclúe:

  • - Previa identificación telemática dos operarios
  • - Recollida de documentación con camións equipados con dispositivos GPS, permitindo controlar a trazabilidade dos documentos, ademais de sensor e peche de portas.
  • - Traslado á planta de destrución
  • - Destrución en destrutora industrial del fabricante HSM
  • - Certificado de destrución válido para LOPD
  • - Reciclaxe de toda a documentación.
  • - Con nivel 3 de seguridade en destrución segundo a Norma Internacional DIN 32757-1 : 1995-01