Reciclatge de components electrònics

Oferim recollida de components electrònics. Reciclem absolutament tot tipus d'equip electrònic, incloent tota la tecnologia informàtica i infraestructures de telecomunicacions, els xassís, els PCs, centraletes, routers, mòdems, memòries, processadors, monitors, impressores, fax, telèfons, plaques mare, etc..

Tots aquests procediments s'efectuen segons les millors directrius dins de la indústria del reciclat. Les nostres certificacions asseguren que sempre estiguem de conformitat amb totes les regulacions aplicables i que tots els materials es manegin correctament.

Troofi recull i emmagatzema tots els seus components electrònics. Tots aquests processos estan controlats i certificats en tot moment pels operaris de Troofi Recycling.infoSol·liciti informació sense compromís