infoSol·liciti informació sense compromís

contacta'ns

SOLUCIONS GLOBALS DE GESTIÓ DOCUMENTAL

( Digitalització, Outsourcing de Gestió Documental, Gestió Back Office)

Qualsevol recurs no dedicat a generar valor-ingressos (humà, financer, temps...) és un cost que es pot reduir gràcies a la externalització.

La externalització aporta els següents beneficis:

  • Reducció de personal i costos salarials.
  • Reducció de costos administratius i de Back Office.
  • Reutilització de l'espai físic.
  • 'Focus' - concentració en el negoci principal (core-business).
  • Millores d'eficiència en els processos interns.

El grau de externalització augmenta a mesura que el client guanya confiança en el proveïdor especialista en BPO. Molts clients comencen per:

  1. 1. contractar una digitalització puntual (Digitalització Massiva), per exemple no dedicat a generar
  2. 2. enviar els seus documents diàriament per manipular-los, escanejar-los, indexar-los i tenir la seva informació on-line (Outsourcing de Gestió Documental)
  3. 3. i finalment transferir tot el departament al proveïdor especialista (Gestió Back Office).

Partner:
Més info de serveis de Digitalització